top of page
השערת ״האובדן כאסתטיקה בלא מולדת״

השערת ״האובדן כאסתטיקה בלא מולדת״

אסד עזי
2023
מאמר דעה
זיכרון זמני

זיכרון זמני

אסד עזי
2023
מאמר
איליא בעיני - בין נרטיב להפשטה

איליא בעיני - בין נרטיב להפשטה

אסד עזי
2022
טקסט תערוכה
מדרויש השלישי ועד אבו עואד

מדרויש השלישי ועד אבו עואד

אסד עזי
2021
טקסט תערוכה
קולות חדשים באמנות הפלסטינית במדינת ישראל

קולות חדשים באמנות הפלסטינית במדינת ישראל

אסד עזי
2019
הרצאה
המלחמה ההיא השאירה אחריה הרס רב

המלחמה ההיא השאירה אחריה הרס רב

אסד עזי
2015
טקסט תערוכה
חמור מי שמחכה לחמור

חמור מי שמחכה לחמור

אסד עזי
2004
מאמר דעה
הבכירים חוגגים והעם משלם את המחיר

הבכירים חוגגים והעם משלם את המחיר

אסד עזי
2004
מאמר דעה
מתגעגע לאלוהים

מתגעגע לאלוהים

אסד עזי
2004
מאמר דעה
INSTALLATION PAINTING

INSTALLATION PAINTING

אסד עזי
1996
טקסט תערוכה
גדעון גכטמן "הלך לעולמו"

גדעון גכטמן "הלך לעולמו"

אסד עזי
1991
עיתונות יומית
אורי קצנשטיין אמן מולטימדיה

אורי קצנשטיין אמן מולטימדיה

אסד עזי
1990
עיתונות יומית
פיליפ רנצר פסל, צייר ומוזיקאי

פיליפ רנצר פסל, צייר ומוזיקאי

אסד עזי
1990
עיתונות יומית
האמן יעקב מישורי לא מכר את נשמתו למסחר באמנות

האמן יעקב מישורי לא מכר את נשמתו למסחר באמנות

אסד עזי
1990
עיתונות יומית
הרהורים על כוחו של הציור

הרהורים על כוחו של הציור

אסד עזי
1987
כתב עת
חמש אמניות מניפות את דגליהן בתל אביב

חמש אמניות מניפות את דגליהן בתל אביב

אסד עזי
1985
עיתונות יומית
סיור בתערוכת האמנות המשותפת הפלסטינית-ישראלית בחיפה

סיור בתערוכת האמנות המשותפת הפלסטינית-ישראלית בחיפה

אסד עזי
1985
עיתונות יומית
מקדש האמנות החילוני?!

מקדש האמנות החילוני?!

אסד עזי
2005
טקסט תערוכה
אני מחפש מילים שאינן כשאר המילים

אני מחפש מילים שאינן כשאר המילים

אסד עזי
2015
טקסט תערוכה
ברא׳ה אלשאער

ברא׳ה אלשאער

אסד עזי
2015
טקסט תערוכה
והיא אמרה... / צילה פרידמן

והיא אמרה... / צילה פרידמן

אסד עזי
2016
טקסט תערוכה
מניפסט קבוצת "רגע"

מניפסט קבוצת "רגע"

אבישי אייל, דוד וקשטיין, ראובן זהבי, אסד עזי, יורם קופרמיץ ודוד ריב
1986
מניפסט
סוניה מחמוד

סוניה מחמוד

אסד עזי
2015
טקסט תערוכה

אסד עזי

אמנים/יות

bottom of page