top of page

אודות נקודת מבט

נקודת מבט: טקסטים מאת אמניות ואמנים היא יוזמה משותפת לעמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות ולקרן פלומס לאמנות, הפועלות לקדם את האמנות בישראל, להנחלת מורשת האמנות ולהפצת אמנות בציבור הרחב, לא למטרות רווח.

בלבה של היוזמה מאגר אונליין של טקסטים, התבטאויות, דעות, מחשבות ורחשי לב מאת אמניות ואמנים, נציגי הקהילה המקצועית של יוצרי האמנות בישראל. בטקסטים שבמאגר מתייחסים האמניות והאמנים לסוגיות שונות, פנים-אמנותיות וציבוריות כלליות. 

בצד איסוף ופירסום של טקסטים קיימים, נקודת מבט יוזמת מעת לעת הפקה של טקסטים חדשים מאת אמניות ואמנים. בנוסף, אחת ממטרות היוזמה להמיר ולהנגיש טקסטים שהופקו בעבר עבור פלטפורמות אנלוגיות והגישה אליהם הייתה עד כה מוגבלת. 

מדי שנה בתאריך 25 באוקטובר, יום האמנ/ית הבינלאומי (International artist day), היום שבו מציינים לטובה את תרומתם של האמניות והאמנים לחברה, מקיימת נקודת מבט אירוע ציבורי פתוח לקהל. באירוע, שמתקיים בפורמט של מרתון הקראת ניירות עמדה ועריכת דיונים ושיחות בנושאים שונים, מוזמן הציבור לפגוש נציגות ונציגים מקהילת האמנות ולשמוע את עמדותיהם באשר לסוגיות אקטואליות שונות.

ובשיתוף עם

פרויקט בן-יהודה
המכללה האקדמית בית ברל
פרויקט משותף לקרן פלומס לאמנות ולעמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות

דיסקליימר

לעמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות המפעילה את מאגר נקודת מבט אין את זכויות היוצרים על הטקסטים המפורסמים בו. הטקסטים לוקטו ופורסמו בו לטובת שימושים הוגנים, שאינם מסחריים, לצרכי לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירות, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה, כמפורט בחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007, סעיף 19. אין לעשות כל שימוש אחר בטקסטים, אלא בהתאם לחוק.

עמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות המפעילה את מאגר נקודת מבט עשתה את כל המאמצים לאתר את בעלי הזכויות המקוריים של כל הטקסטים המפורסמים במאגר. במידה שקיים בידכם מידע בנושא בעלי זכויות היוצרים בטקסטים המפורסמים במאגר והוא אינו תואם את הידוע לנו, או בכל עניין אחר, אנא כתבו לנו למייל  office@marcel-art-project.org

הגדרות

נחלת הכלל : חוק זכויות יוצרים מגן מפני שימוש בלתי-מורשה ביצירות למשך תקופת תוקפו (בישראל, שבעים שנה מסוף שנת מות היוצרת). עם פקוע הזכויות, הופכת היצירה 'נחלת הכלל', כלומר רכוש ציבורי. פירוש הדבר שהיצירה שייכת לכולנו, וכולנו רשאיות לעשות בה כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, מבלי צורך לבקש רשות מאיש.

מוגש ברשות פרסום: על אף שהיצירה עדיין מוגנת בזכויות יוצרים, פרויקט נקודת מבט קיבל רשות מפורשת לפרסם את היצירה במאגר של פרויקט נקודת מבט, לשימוש הקהל הרחב לקריאה ומחקר. שימושים אחרים (כגון המחזה, הלחנה, או ביצוע מסחרי) עדיין טעונים אישור מפורש מאת בעלי הזכויות.

bottom of page