top of page

"רגע" הינו תו זיהוי להתאגדות שיתופית למחצה של מספר אמנים, בעלי דעות אמנותיות וחברתיות דומות, שבחרו לפעול יחד מתוך אמונה שזו הדרך הנכונה להתגבר על קשיים שונים שאנו נתקלים בהם, ולפרוץ את מעגלי הבידוד באמנות בארץ.


תחילתה של התארגנות זו בתערוכה קבוצתית בסדנאות האמנים בירושלים תחת הכותרת "רגע 1", והמשכה בתערוכת "רגע 2" בגלריה שרה גילת בירושלים.


כיום מונה "רגע" שישה חברים, רובם מתוך כלל האמנים שהשתתפו בתערוכות "רגע" הקודמות: אבישי אייל, דוד וקשטיין, ראובן זהבי, אסד עזי, יורם קופרמינץ ודוד ריב. בימים אלה אנחנו מממשים רעיון ראשון, ופותחים מקום תצוגה שיקרא "רגע" ברח' עמק יזרעאל 27, קומה ג' תל־אביב. מקום זה יוכל לשמש אותנו גם לפעילויות ולאירועים אמנותיים וחברתיים אחרים.


אנחנו מאמינים שהפעילות המשותפת הינה חיובית ואף הכרחית בשל מספר סיבות: בשל הרצון להיות פתוחים לרעיון התמורות שיחולו באופיין, תוכנן ואיכותן של יצירותינו.

בשל חלוקת הנטל הכלכלי בין האמנים, כערובה להצלחת הפעילות ולהמשכה. 

מתוך אמונה שעלינו להתייחס בפעילות האמנותית שלנו למציאות המקומית מבחינה תרבותית וחברתית.


אנו רואים את האמנות כמגיבה (מתנגדת או מזדהה) לחיים ולעתים אף כחלק מהם, לפי כך בחרנו מקום תצוגה, בצורתו ובאופיו, שהוא מחוץ למרכזים הקיימים לפעילות אמנותית בתל־אביב.


נשמח לכל תמיכה שתהיה על בסיס הדברים הללו. כמו כן אנו פתוחים לרעיון הצטרפותם של אמנים שיזדהו איתנו.


רגע רח' עמק יזרעל 27 קומה ג' (280811, 822858)

פתוח: ב-ה 17.30-20.30 ו' 11.00-14.00

סוג הטקסט

מניפסט

מקור

נכתב ב

שנה

1986

תאריך

שפת מקור

עברית

תרגום

באדיבות

זכויות

מוגש ברשות פרסום

הערות