top of page

היתה ילדה אחת שהוריה קראו לה נעמי אֶלְבִיסָה,

"נעמי" כי זה שם נעים,

ו"אלביסה" על שם זמר שמן עם שיער שחור. היו לה שתי עיניים, שתי אוזניים, אף ופה.

בזה אין שום דבר מוזר.

אבל נעמי אלביסה אהבה דברים מוזרים, ולכן היא החליטה לשנות פנים.

[...]


[...]

היא בחרה בשני קופים קטנים כעיניים,

ובשתי עוגיות בריבה כאוזניים.

בגלל שהיא לא רצתה להגזים

היא השאירה אף בתור אף ופה בתור פה.


בלילה הראשון נולד לקופים קופיף והשתקע באזור המרכז.

בלילה השני הם גילו את העוגיות, ואכלו אוזן וחצי.


בלילה השלישי כבר היה להם כל כך טוב, שהם אירגנו מסיבה

ואי אפשר היה לישון.

נעמי אלביסה החליטה לפנות אותם,

ולמצוא פתרון פשוט יותר.

[...]


[...]

נעמי אלביסה החליטה לעשות לעצמה

פנים משרבוטים.


אבל היו אנשים שחשבו בטעות

שהיא ציור של אמן מצוין ומוכר.

[...]

פנים משונות

סוג הטקסט

כתב עת

מקור

המדרשה, גיליון 2, 1999, עמ׳ 80-91

נכתב ב

שנה

1999

תאריך

שפת מקור

עברית

תרגום

באדיבות

זכויות

מוגש ברשות פרסום

הערות

קטעים מתוך ספר ילדים שטרם יצא לאור. כתב וצייר: רועי רוזן