top of page
היוזמה להקמת מרכז לפיסול ציבורי ע"ש דני קרוון

החל ב-2016

אתרי תרבות

Dani Karavan Center for Public Art (since 2015)

היוזמה להקמת מרכז לפיסול ציבורי ע"ש דני קרוון

תכנון רעיוני: דני קרוון + Happy World Architecture, מצפה רמון

איורים: יזהר כהן

הדמיות: Happy World Architecture, מצפה רמון

תצלומים: אייקה ולקנהורסט (צולם באירועי 50 שנים לאנדרטת הנגב / 50 שנים לפיסול הציבורי של דני קרוון)

bottom of page