top of page
דני קרוון: אנדרטת הנגב

2017

הוצאה לאור, מחקרים, הפקות

חמישים שנים לאנדרטת הנגב / חמישים שנים לפיסול הציבורי של דני קרוון

bottom of page