top of page

אחרי שנה


גאלריה אחד העם 90 חוגגת בתערוכה קבוצתית זו מלאת שנה לפתיחתה. בשנה הזאת הציגו כ-40 אמנים ב-16 תערוכות קבוצתיות ותערוכות יחיד.


עמדנו, בשמחה אנחנו יכולים לציין זאת, ברוב המטרות שהצבנו לעצמנו כאשר פתחנו את הגאלריה. ביקשנו לתת לאמנים עכשוויים הנמצאים בראשית דרכם, או מתלבטים התלבטות אמנותית באשר להמשך הדרך, את האפשרות להציג.


ביקשנו להרחיב את תחומיו של הפלוראליזם באמנות אל מעבר לסגנונות, לזרמים ולקבוצות השולטים, לפעמים תוך גרימת עוול לאמן היחיד שאינו "שייך". ניסינו לשחרר אמנים - בעיקר את אלו שזה אך יצאו מבתי הספר לאמנות - מתלותם בגורמים שאינם רלבנטיים למעשה היצירה. זוהי מטרה שעמדנו בה.


גם באופן ניהולה של הגאלריה ביקשנו להנהיג סגנון עבודה ליבראלי - כל אמן בחר לבדו את העבודות שנראו לו תואמות. אנחנו לא התערבנו. מצד שני, שמחנו לעזור בעצה לגבי המבחר או אופן התלייה.


לא רק אמנים אוונגרדיסטיים הציגו בגאלריה גם אמנים שעשייתם מתרחשת מחוץ לזרם המרכזי באמנות הישראלית - זכו לייצוג ולהצגה.


רצינו לאפשר לאמנים להציג את עבודותיהם מחוץ לגאלריות המסחריות ובמחירים נמוכים ככל האפשר. כאן הצלחתנו, עדיין, איננה מלאה. כדי לממן את דמי השכירות ואת ההוצאות השוטפות שאינן קשורות לעבודה ההתנדבותית, אנחנו גובים היום סך השווה ל-500 דולר לתערוכה (ואיננו גובים תשלום מאמן שמכר את עבודותיו בגאלריה.) רבים האמנים המתקשים לעבוד בסכום זה, בעיקר אם יצירתם היא כזאת שאיננה מיועדת למכירה. ניסינו לזכות בתמיכתם של כמה ספונסרים על-מנת לאפשר את הורדתו של התשלום עבור השתתפות בתערוכה (ועדיין הוא נמוך מהמקובל בגאלריות האחרות בעיר) ועדיין לא ויתרנו.


בתערוכה הנוכחית שילבנו אמנים שכבר הציגו ביחד עם מי שעוד לא הציגו בגאלריה. עד לאביב הבא תופיע באחד העם 90 שורה ארוכה של אמנים בתערוכה ראשונה. עימם יציגו מי שכבר השתתפו בתערוכות הגאלריה משך השנה החולפת, מתוך כוונה לסייע להם בהמשך יצירתם, אחרי התערוכה הראשונה.


תודה לכל מי שעזר, עודד, התנדב, או אפילו רק נתן מלה טובה.


גאלריה אחד העם 90


אפריל 1983

סוג הטקסט

טקסט תערוכה

מקור

טקסט התערוכה ״שנה לגלריה״

נכתב ב

תל אביב

שנה

1983

תאריך

שפת מקור

עברית

תרגום

באדיבות

זכויות

מוגש ברשות פרסום

הערות