top of page
הצהרת לויתן ד'

הצהרת לויתן ד'

מיכאיל גרובמן
2008
מניפסט
הצהרת לויתן ג'

הצהרת לויתן ג'

מיכאיל גרובמן
1989
מניפסט
הצהרת לויתן ב'

הצהרת לויתן ב'

מיכאיל גרובמן
1979
מניפסט
הצהרת לויתן א'

הצהרת לויתן א'

מיכאיל גרובמן
1976
מניפסט

את קבוצת לויתן הקימו בשנת 1975 מיכאל גרובמן, אברהם (אלג'ם) אופק ושמואל אקרמן, ובמהלך השנים הצטרפו אליה ופרשו ממנה אמנים נוספים. בליבה של הקבוצה עמד הרצון ליצור אמנות יהודית עכשווית שמקור נביעתה הוא המיסטיקה היהודית. אמני הקבוצה ביקשו ליצור אמנות אינטואיטיבית הפונה לכל הצופים, שדרכה אפשר להגיע להבנה מיסטית של העולם. בשנות פעילותה פרסמה הקבוצה שלושה מניפסטים שביקשו להצהיר על מטרתה ולתקוף נחרצות גישות שחבריה התנגדו אליהן. בשנת 2008, לאחר התפרקותה של הקבוצה, החליט גרובמן לפרסם את המניפסט הרביעי והאחרון, מתוך מחשבה שלויתן הוא גוף אידיאלי ולא פיזי. קריאה מחודשת של ארבעת המניפסטים, שחלקם תורגמו לראשונה לעברית, פותחת צוהר לקבוצה מרתקת בעלת רעיונות רדיקליים, המאתגרים את עולם האמנות בישראל מאז ועד היום.

המניפסטים של קבוצת לויתן

אוסף

bottom of page