צילום: מיכל קריגר מוטולה

 

 

© Marcel Art Projects Non Profit Organization עמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות