top of page

"המשותף קיבוץ: אמנות מן הצד השמאלי 1978– 1988" הוא ספר עיון, מלווה במחקר היסטורי וחזותי, המשחזר את מכלול התערוכות והפעילויות של קבוצת "המשותף קיבוץ", שֶחלקה בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית נשכח והועם, או פשוט נעדר עד כה. המחקר מנסח מחדש את עקרונות הפעולה של קבוצת אמנים חברי קיבוץ – בעיקר הקיבוץ הארצי – שנוסדה ב־1978, בעקבות המהפך הפוליטי ועליית הימין לשלטון, ופעלה במשך עשור. הוא ממקם מחדש את קבוצת "המשותף קיבוץ" על ציר האירועים של האמנות הישראלית בשנות ה-70 וה-80 וממפה את ההקשרים הרלוונטיים לה. הטענה המרכזית בספר היא שקבוצת "המשותף קיבוץ" שינתה את הפרדיגמה ההיסטורית של אמן־קיבוץ כמי שפועל ככוח חיובי ומאזן ביחס לפרויקט הקיבוצי, והחדירה בה לראשונה מבט קונספטואלי וביקורתי, המופנה בו-בזמן פנימה, אל התנועה הקיבוצית עצמה, והחוצה, אל החברה הישראלית ואל מערכות השלטון – לא מתוך התנערות מהרעיון הקיבוצי אלא בשאיפה לתיקון ולבחינה מחודשת של ערכים.

 

שני חלקים בספר: החלק הראשון פורש את הרקע ההיסטורי והפוליטי שקדם להקמת הקבוצה ומתמקד בחמישה היבטים – התפתחות היחסים בין הקיבוץ לאמנות ובין החברה הקיבוצית לאמנים החיים בתוכה; התפתחות הספק העצמי והביקורת הפנימית בתנועה הקיבוצית; תגובת התנועה הקיבוצית למהפך הפוליטי ומקומה של האמנות בטלטלה הכללית; מעמדה של גלריה הקיבוץ בתל אביב כאתר של תגובה ומחאה; ועקרונות הפעולה והחידושים האמנותיים של קבוצת "המשותף קיבוץ". החלק השני בנוי כארכיון צילומים כרונולוגי המציג את התערוכות, הנושאים, הפעילויות והמחאות הפוליטיות שערכה וארגנה הקבוצה בגלריה הקיבוץ, במבנה "הטירה" בקיבוץ געש ובאתרים נוספים.

 

"המשותף קיבוץ: אמנות מן הצד השמאלי 1978– 1988" הוא פרי מחקרה של היסטוריונית האמנות הישראלית טלי תמיר, אוצרת גלריה הקיבוץ בשנים 1995–2005, שיזמה ואצרה את התערוכה "לינה משותפת" במוזיאון תל אביב לאמנות (2005) וחקרה לאורך שנים את התרבות הקיבוצית ואת האמנות שצמחה בה.

 

מחברת: טלי תמיר

הוצאה: מרסל לקידום אמנות ותרבות בשיתוף יד יערי

שנת הוצאה: 2022

שפה: עברית (תקציר בערבית ואנגלית)

360 עמודים, הדפסת צבע

המשותף קיבוץ: אמנות מהצד השמאלי 1978 – 1988

₪150.00Price
    bottom of page