top of page

ניהול עזבונות וארכיונים של אמנים

 

מרסל מתמחה ביעוץ ובניהול של עזבונות וארכיונים של אמנים מתוך הכרה בחשיבות שילובן של עבודות אמנות קיימות ויצירות היסטוריות בעלות ערך בתוך ארכיונים ואוספים ציבוריים, במטרה להנגיש אותם לקהל הרחב ולקהל המקצועי, ולאפשר להן "לחיות" כאיברים חיוניים ובעלי משמעות בתרבות בהווה ובעתיד. העמותה מקנה חשיבות עליונה לשימור ולטיפוח מורשת האמנות והתרבות, ורואה בכך תנאי הכרחי לצמיחתה והתחדשותה של התרבות באופן כללי. כמאמר חכמים: הרואים למרחוק - עומדים על כתפי ענקים. העמותה שמה לעצמה למטרה להשיג יעדים אלה והיא פועלת במרץ, בעניין רב ומתוך תחושת שליחות ואחריות ציבורית כדי להשיגם.  

 

 

אנחנו מספקים:

 

  • ייעוץ נקודתי ועד ליווי מלא

  • עשייה המשלבת נסיון מקצועי בתחום האמנות ובתחום המשפטי

  • טיפול אישי והתאמה של תכנית עבודה "תפורה לפי מידה" לכל עזבון/ ארכיון

  • וותק בעבודה עם אמנים ועם גופי עבודות של אמנים ובקידום יצירות היסטוריות

  • קשרי מקצוע ענפים בשדה האמנות הישראלי והבינלאומי

  • עבודת צוות נעימה ופורה עם האמן ו/או עם בעלי הזכויות בארכיון/ עזבון

 

bottom of page